صدیقه ستاوند

 

صدیقه ستاوند رئیس امور اداری بیمارستان 17 شهریور رشت

سمت: رئیس امور اداری مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت

تحصیلات: کارشناسی مدیریت دولتی

تلفن داخلی: 266    (شماره تلفن‌های بیمارستان)

تلفن مستقیم: 33369070     (پیش‌شماره: 013)

فکس: 33369070     (پیش‌شماره: 013)

ایمیل اداری: -

سوابق:

- رئیس امور اداری مرکز آموزشی درمانی 17 شهریور رشت (از 1393/10/28 تاکنون)
- مسئول کارگزینی مرکز آموزشی درمانی 17 شهریور رشت (از 1388/5/17 لغایت 1393/10/27)

 

 

صدیقه جاویدی

 

صدیقه جاویدی کارگزین بیمارستان 17 شهریور رشت

سمت: کارگزین

تحصیلات: کارشناسی مدیریت بیمه

تلفن داخلی: 265    (شماره تلفن‌های بیمارستان)

تلفن مستقیم: 33369070     (پیش‌شماره: 013)

فکس: 33369070     (پیش‌شماره: 013)

ایمیل اداری: -

سوابق:

- کارگزین مرکز آموزشی درمانی 17 شهریور رشت (از 1393/5/1 تاکنون)

 

 

سید عبدالله موسوی

 

سید عبدالله موسوی کارگزین بیمارستان 17 شهریور

سمت: کارگزین

تحصیلات: دیپلم

تلفن داخلی: 265    (شماره تلفن‌های بیمارستان)

تلفن مستقیم: 33369070     (پیش‌شماره: 013)

فکس: 33369070     (پیش‌شماره: 013)

ایمیل اداری: -

سوابق:

- مسئول امور رفاهی مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت (از 1392/2/1 تاکنون)
- کارگزین مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت (از 1387/11/1 تاکنون)

 

 

نیلوفر کاوه

 

نیلوفر کاوه کارگزین بیمارستان 17 شهریور رشت

سمت: کارگزین

تحصیلات: کارشناسی مدیریت بازرگانی

تلفن داخلی: 265    (شماره تلفن‌های بیمارستان)

تلفن مستقیم: 33369070     (پیش‌شماره: 013)

فکس: 33369070     (پیش‌شماره: 013)

ایمیل اداری: -

سوابق:

- کارگزین مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت (از 1394/7/1 تاکنون)
- کارشناس حسابداری معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (از 1392/11/6 لغایت 1394/6/31)
- کارشناس حسابداری مرکز بهداشت شهرستان رشت (از 1387 لغایت 1394/11/7)

 

 

متین مساح

 

متین مساح بیمارستان 17 شهریور رشت

سمت: مسئول دبیرخانه

تحصیلات: کارشناسی ریاضی

تلفن داخلی: 264    (شماره تلفن‌های بیمارستان)

تلفن مستقیم: 33369070     (پیش‌شماره: 013)

فکس: 33369070     (پیش‌شماره: 013)

ایمیل اداری: -

سوابق:

- مسئول دبیرخانه مرکز آموزشی درمانی 17 شهریور رشت (از 1399/8/22 تاکنون)

 

 

علیرضا پوربخش

 

علیرضا پوربخش بیمارستان 17 شهریور رشت

سمت: نامه‌رسان

تحصیلات: دیپلم

تلفن داخلی: 265    (شماره تلفن‌های بیمارستان)

تلفن مستقیم: 33369070     (پیش‌شماره: 013)

فکس: 33369070     (پیش‌شماره: 013)

ایمیل اداری: -

سوابق:

- نامه‌رسان مرکز آموزشی درمانی 17 شهریور رشت

 

 

آخرین بروز رسانی : 03 آبان 1400
آرشیو