دکتر محسن انتشاری

 

دکتر محسن انتشاری متخصص کودکان و نوزادان

محل اخذ مدرک دکترای عمومی: دانشگاه علوم پزشکی ایران

سال اخذ مدرک دکترای عمومی: 1386

ملاحظات: فارغ‌التحصیل

 

 

دکتر فاطمه جهانگیری

 

دکتر فاطمه جهانیگری متخصص کودکان و نوزادان

محل اخذ مدرک دکترای عمومی: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال اخذ مدرک دکترای عمومی: 1386

ملاحظات: فارغ‌التحصیل

 

 

دکتر پیمان داداش‌زاده قصبه

 

دکتر پیمان داداش زاده قصبه متخصص کودکان و نوزادان

محل اخذ مدرک دکترای عمومی: دانشگاه علوم پزشکی تهران

سال اخذ مدرک دکترای عمومی: 1374

ملاحظات: فارغ‌التحصیل

 

 

دکتر آزاده صادقی‌وش

 

دکتر آزاده صادقی وش متخصص کودکان و نوزادان

محل اخذ مدرک دکترای عمومی: دانشگاه علوم پزشکی ایران

سال اخذ مدرک دکترای عمومی: 1386

ملاحظات: فارغ‌التحصیل

 

 

دکتر فینا صنعتی آگاه

 

دکتر  فینا صنعتی آگاه متخصص کودکان و نوزادان

محل اخذ مدرک دکترای عمومی: دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل

سال اخذ مدرک دکترای عمومی: 1392

ملاحظات: فارغ‌التحصیل

 

 

دکتر نسیم قربان‌نژاد

 

دکتر نسیم قربان نژاد متخصص کودکان و نوزادان

محل اخذ مدرک دکترای عمومی: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گیلان

سال اخذ مدرک دکترای عمومی: 1390

ملاحظات: فارغ‌التحصیل

 

 

آخرین بروز رسانی : 27 مرداد 1400