دکتر آبتین لطیفی

 

دکتر آبتین لطیفی متخصص کودکان و نوزادان

محل اخذ مدرک دکترای عمومی: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال اخذ مدرک دکترای عمومی: 1395

ملاحظات: فارغ‌التحصیل

 

 

دکتر سیده نسترن سیدسعادت

 

دکترسیده نسترن سیدسعادت  متخصص کودکان و نوزادان

محل اخذ مدرک دکترای عمومی: دانشگاه علوم پزشکی ایران

سال اخذ مدرک دکترای عمومی: 1386

ملاحظات: فارغ‌التحصیل

 

 

دکتر شراره قرباندوست

 

دکتر شراره قرباندوست متخصص کودکان و نوزادان

محل اخذ مدرک دکترای عمومی: دانشگاه علوم پزشکی گلستان

سال اخذ مدرک دکترای عمومی: 1392

ملاحظات: فارغ‌التحصیل

 

 

دکتر مرضیه فلاح خدادوست

 

دکتر مرضیه فلاح خدادوست متخصص کودکان و نوزادان

محل اخذ مدرک دکترای عمومی: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال اخذ مدرک دکترای عمومی: 1395

ملاحظات: فارغ‌التحصیل

 

 

دکتر سودابه خوشیده

 

دکتر سودابه خوشیده متخصص کودکان و نوزادان

محل اخذ مدرک دکترای عمومی: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال اخذ مدرک دکترای عمومی: 1390

ملاحظات: فارغ‌التحصیل

 

 

آخرین بروز رسانی : 27 مرداد 1400