دکتر کبری دشتی

 

دکتر کبری دشتی متخصص کودکان و نوزادان

محل اخذ مدرک دکترای عمومی: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال اخذ مدرک دکترای عمومی: 1391

ملاحظات: فارغ‌التحصیل

 

 

دکتر میترا الیاسی

 

دکتر میترا الیاسی متخصص کودکان و نوزادان

محل اخذ مدرک دکترای عمومی: دانشگاه علوم پزشکی مازندران

سال اخذ مدرک دکترای عمومی: 1390

ملاحظات: فارغ‌التحصیل

 

 

دکتر رقیه حجت انصاری

 

دکتر رقیه حجت انصاری متخصص کودکان و نوزادان

محل اخذ مدرک دکترای عمومی: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال اخذ مدرک دکترای عمومی: 1395

ملاحظات: فارغ‌التحصیل

 

 

دکتر سودابه پورشهبازی

 

دکتر سودابه پورشهبازی متخصص کودکان و نوزادان

محل اخذ مدرک دکترای عمومی: دانشگاه علوم پزشکی بابل

سال اخذ مدرک دکترای عمومی: 1393

ملاحظات: فارغ‌التحصیل

 

 

آخرین بروز رسانی : 27 مرداد 1400