دکتر صفورا عقیلی

 

دکتر صفورا عقیلی متخصص کودکان و نوزادان

محل اخذ مدرک دکترای عمومی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سال اخذ مدرک دکترای عمومی: 1392

ملاحظات: در حال تحصیل

 

 

دکتر ساناز هدایتی

 

دکتر ساناز هدایتی متخصص کودکان و نوزادان

محل اخذ مدرک دکترای عمومی: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

سال اخذ مدرک دکترای عمومی: 1393

ملاحظات: در حال تحصیل

 

 

دکتر سولماز یحیی‌نژاد

 

دکتر سولماز یحیی نژاد متخصص کودکان و نوزادان

محل اخذ مدرک دکترای عمومی: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

سال اخذ مدرک دکترای عمومی: 1391

ملاحظات: در حال تحصیل

 

 

دکتر صبا امامی

 

دکتر صبا امامی متخصص کودکان و نوزادان

محل اخذ مدرک دکترای عمومی: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

سال اخذ مدرک دکترای عمومی: 1394

ملاحظات: در حال تحصیل

 

 

دکتر فاطمه رجایی‌پور

 

فاطمه رجایی پور متخصص کودکان و نوزادان

محل اخذ مدرک دکترای عمومی: دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

سال اخذ مدرک دکترای عمومی: 1397

ملاحظات: در حال تحصیل

 

 

آخرین بروز رسانی : 27 مرداد 1400