دکتر ساناز مهرپور

 

دکتر ساناز مهرپور متخصص کودکان و نوزادان

محل اخذ مدرک دکترای عمومی: دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن

سال اخذ مدرک دکترای عمومی: 1393

ملاحظات: در حال تحصیل

 

 

دکتر سولماز آگاهی

 

دکتر سولماز آگاهی متخصص کودکان و نوزادان

محل اخذ مدرک دکترای عمومی: دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

سال اخذ مدرک دکترای عمومی: 1391

ملاحظات: در حال تحصیل

 

 

دکتر سمانه طلوعی نودولقی

 

دکتر سمانه طلوعی متخصص کودکان و نوزادان

محل اخذ مدرک دکترای عمومی: دانشگاه آزاد اسلامی تهران

سال اخذ مدرک دکترای عمومی: 1388

ملاحظات: در حال تحصیل

 

 

دکتر غزاله‌السادات الداغی

 

دکتر سولماز غزاله السادات الداغی متخصص کودکان و نوزادان

محل اخذ مدرک دکترای عمومی: دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

سال اخذ مدرک دکترای عمومی: 1394

ملاحظات: در حال تحصیل

 

 

دکتر مطهره عوض‌رمجی

 

دکتر مطهره عوض رمجی متخصص کودکان و نوزادان

محل اخذ مدرک دکترای عمومی: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال اخذ مدرک دکترای عمومی: 1395

ملاحظات: در حال تحصیل

 

 

آخرین بروز رسانی : 27 مرداد 1400