زهرا شجاع‌مرد

 

زهرا شجاع مرد سرپرستار بخش اورژانس بیمارستان 17 شهریور رشت

سمت: سرپرستار بخش اورژانس مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت

تحصیلات: کارشناسی پرستاری

تلفن داخلی: 237    (شماره تلفن‌های بیمارستان)

تلفن مستقیم: 33369101     (پیش‌شماره: 013)

فکس: -

ایمیل اداری: -

سوابق:

- سرپرستار بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی 17 شهریور رشت

 

 

 

مریم رجبی

 

زهرا شجاع مرد سرپرستار بخش اورژانس بیمارستان 17 شهریور رشت

سمت: سرپرستار بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان (NICU) مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت

تحصیلات: کارشناسی پرستاری

تلفن داخلی: 270    (شماره تلفن‌های بیمارستان)

تلفن مستقیم: 33369031     (پیش‌شماره: 013)

فکس: -

ایمیل اداری: -

سوابق:

- سرپرستار بخش مراقبت‎های ویژه نوزادان مرکز آموزشی درمانی 17 شهریور رشت (از 1399/10/22 تاکنون)

 

 

آخرین بروز رسانی : 22 شهریور 1400
آرشیو