مهتاب دهقان‌زاده

 

مهتاب دهقان زاده مسئول اعتباربخشی و بهبود کیفیت بیمارستان 17 شهریور رشت

سمت: مسئول اعتباربخشی و بهبود کیفیت

تحصیلات: کارشناسی پرستاری

تلفن داخلی: 402    (شماره تلفن‌های بیمارستان)

تلفن مستقیم: -

فکس: 33369262     (پیش‌شماره: 013)

ایمیل اداری: -

سوابق:

- مسئول اعتباربخشی و بهبود کیفیت بیمارستان 17 شهریور رشت از 1390/9/1 تاکنون

 

 

 

طیبه شیرمحمدی

 

سمت: کارشناس اعتباربخشی و بهبود کیفیت

 

تحصیلات: کارشناسی پرستاری

تلفن داخلی: 403    (شماره تلفن‌های بیمارستان)

تلفن مستقیم: -

فکس: 33369262     (پیش‌شماره: 013)

ایمیل اداری: -

سوابق:

- کارشناس اعتباربخشی و بهبود کیفیت مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی  17 شهریور رشت از 1395/4/1 تاکنون
- کارشناس آموزش بیمارستان 17 شهریور رشت از 1387 لغایت 1395/3/31

 

 

شرح وظایف دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت

■ تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان

■ تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان

■ تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر بالینی (مدیریت، امور مالی، خدمات پزشکی، خدمات پرستاری، خدمات عمومی و پشتیبانی، خدمات پاراکلینیک)

■ هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت‌های بهبود کیفیت در بیمارستان

■ پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت، داده‌ها، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص‌ها

■تدوین سیستم‌ها و فرایندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده

■ تدوین شاخص‌های مهم عملکردی اختصاصی، فابل اندازه‌گیری، قابل دستیابی و زمان‌دار جهت فرایندهای مختلف بیمارستان

■تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت بیمارستان

■ تدوین برنامه عملیاتی سالیانه، پیشبرد، هماهنگ و یکپارچه‌سازی برنامه‌های بهبود کیفیت، ارتقای ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتبار بخشی

■تصویب و ابلاغ خط مشی و روش‌های دریافتی از واحدهای مختلف بیمارستان

■نظارت بر روند و اجرای خط مشی رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات و شکایات در بیمارستان

■ هماهنگی برگزاری کمیته‌های بیمارستان و رهگیری اجرای مصوبات

■ ابلاغ و هماهنگی در اجرای راهنماهای طبابت بالینی در سطح واحدهای مختلف بیمارستان

■ نظارت بر فرایند مراقبت از بیمار از بدو ورود به بیمارستان تا لحظه ترخیص و پیگیری "رضایت بیماران" از خدمات بیمارستان

■ تامین، حفظ و ارتقای ایمنی بیمار، همراهان و کارکنان

■ ارائه خدمات با کیفیت و ایمن با محوریت بیمار

■ برقراری سیستمی که به ما اطمینان می‌دهد استانداردهای عالی خدمت رعایت می‌شوند.

 

 

آخرین بروز رسانی : 18 شهریور 1400
آرشیو