رباب رحمن‌پور نصیرمحله

 

مریم علیزاده کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار بیمارستان 17 شهریور رشت

سمت: مسئول واحد آموزش پزشکی

تحصیلات: کارشناسی پرستاری

تلفن داخلی: 248    (شماره تلفن‌های بیمارستان)

تلفن مستقیم: 33369061

فکس: 33369061-013

ایمیل اداری: -

سوابق:

- کارشناس آموزش مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت (از 1396/3/1 تاکنون)
- کارشناس EDO و مدیر مجله تحقیقات سلامت کاسپین دانشکده بهداشت رشت (از اسفند 1394 لغایت 1396/2/31)
- کارشناس تجهیزات پزشکی مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت (از دی 1392 لغایت فروردین 1395)
- کارشناس پرستاری مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت (از مهر 1390 لغایت دی 1392)
- کارشناس پرستاری بخش ICU-G بیمارستان گلسار (از بهمن 1389 لغایت فروردین 1391)
- کارشناس (طرحی) پرستاری بخش ترومای بیمارستان پورسینای رشت (از 1387/11/5 لغایت بهمن 1389)

 

 

یاسمن اشجاری

 

یاسمن اشجاری بیمارستان 17 شهریور رشت

سمت: کارشناس آموزش

تحصیلات: کارشناسی پرستاری

تلفن داخلی: 381    (شماره تلفن‌های بیمارستان)

تلفن مستقیم: 33369061

فکس: 33369061-013

ایمیل اداری: -

سوابق:

- کارشناس آموزش مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت (از 1399/4/1 لغایت تاکنون)
- کارشناس پرستاری بخش عفونی مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت (از سال 1391 لغایت 1399/3/31)
- کارشناس پرستاری بخش نوزادان مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت (از 1389/3/8 لغایت 1391)
- کارشناس پرستاری بیمارستان پورسینای رشت (از 1387/3/7 لغایت 1389/3/7)

 

 

سید جعفر مرتضوی

 

سید جعفر مرتضوی بیمارستان 17 شهریور رشت

سمت: کمک کارشناس آموزش

تحصیلات: دیپلم

تلفن داخلی: 248    (شماره تلفن‌های بیمارستان)

تلفن مستقیم: 33369061

فکس: -

ایمیل اداری: -

سوابق:

-

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 18 شهریور 1400
آرشیو