مریم علیزاده

 

مریم علیزاده کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار بیمارستان 17 شهریور رشت

سمت: کارشناس هماهنگ‌کننده ایمنی بیمار

تحصیلات: کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

تلفن داخلی: 212    (شماره تلفن‌های بیمارستان)

تلفن مستقیم: -

فکس: 33369023     (پیش‌شماره: 013)

ایمیل اداری: -

سوابق:

- کارشناس هماهنگ کننده ایمنی مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت از سال 1396 تاکنون
- جانشین سرپرستار بخش تالاسمی و هموفیلی مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت از سال 1391 لغایت 1396
- پرستار بخش مراقبت‌های ویژه کودکان مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت از سال 1381 لغایت 1391
- پرستار طرحی بخش عفونی مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت از سال 1377 لغایت 1379

 

 

شرح وظایف کارشناس هماهنگ‌کننده ایمنی بیمار مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت

 

1 . گزارش فعالیت‌ها به مسئول فنی/ ایمنی و فعالیت زیر نظر وی و رونوشت به کلیه بخش‌ها/واحدها و اطلاع کلیه کارکنان از آن

2 . هماهنگی با مسئول فنی/ایمنی بیمار در تمامی اقدامات

3 . بازدیدهای برنامه‌ریزی شده با مشارکت مسئولان بخش‌ها/واحدها و مدیران مرتبط برای بررسی وضعیت ایمنی بیمار

4 . بررسی مخاطرات و عوامل تهدیدکننده ایمنی بیمار و اجرای راهکارها بر مبنای آن

5 . نیازسنجی از کارکنان بالینی و پشتیبانی جهت طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی مربوط به ایمنی بیمار

6 . انجام ممیزی‌های دوره‌ای ایمنی بیمار

7 . مشارکت در تدوین شاخص‌های ایمنی بیمار

8 . پایش شاخص‌های ایمنی بیمار و گزارش نتایج و تحلیل دوره‌ای موانع بازدارنده به مسئول فنی/ایمنی بیمار

9 . حضور و مشارکت فعال در کمیته‌ها به ویژه کمیته مرگ و میر، انتقال خون و ...

10 . مشارکت در برنامه‌ریزی و ارتقا گزارش وقایع ناخواسته

11 . هماهنگی برای برگزاری جلسات تحلیل ریشه‌ای وقایع ناخواسته

12 . مشارکت با واحدها/ بخش‌های مرتبط در زمینه اقدامات اصلاحی خطاها و وقایع ناخواسته به منظور پیشگیری از وقوع مجدد وقایع مشابه

 

آخرین بروز رسانی : 18 مهر 1400
آرشیو