پویا رستمی‌زاده

 

پویا رستمی زاده کارشناس تغذیه و رژیم درمانی بیمارستان 17 شهریور

سمت: کارشناس تغذیه و رژیم‌درمانی

تحصیلات: کارشناسی ارشد علوم تغذیه

تلفن داخلی: 267    (شماره تلفن‌های بیمارستان)

تلفن مستقیم: -

فکس: -

ایمیل اداری: -

سوابق:

- کارشناس تغذیه و رژیم‌درمانی مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی  17 شهریور رشت از 1399/12/1 تاکنون

 

 

یوسف تقی‌زاده جیردهی

 

یوسف تقی زاده جیردهی

سمت: مسئول آمار واحد تغذیه

تحصیلات: دیپلم

تلفن داخلی: 263    (شماره تلفن‌های بیمارستان)

تلفن مستقیم: -

فکس: -

ایمیل اداری: -

سوابق:

-

 

 

شرح وظایف کارشناس تغذیه و رژیم‌درمانی مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت

 

1) بررسی وضع تغذیه بیماران در ابتدای بستری از طریق تکمیل برگه اطلاعات تغذیه‌ای موجود در پرونده درمانی، به منظور شناخت مشکلات تغذیه‌ای موجود

2) تنظیم برنامه غذایی بیماران، متناسب با نوع بیماری در آن‎‌ها و تجویز پزشک معالج

3) ارائه مشاوره و آموزش تغذیه متناسب با نوع بیماری، به بیمار و در صورت لزوم همراهان وی  

4) برنامه‌ریزی جهت تهیه فهرست غذای بیماران

5) نظارت بر کیفیت غذاهای تهیه شده از نظر مطابقت با استانداردهای تغذیه‌ای و دستورات رژیمی مربوط به هر بیمار و نهایتا تایید آن

6) نظارت بر تنظیم صحیح سینی غذای هریک از بیماران

7) شرکت و همکاری در کمیته‌های مربوطه

8) ارائه خدمات آموزشی به مادران شیرده

9) ارائه مشاوره رژیمی بیماران PKU استان


 

آخرین بروز رسانی : 18 مهر 1400
آرشیو