مهندس رسول خداجو

 

سمت: کارشناس سلامت محیط مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت

تحصیلات: کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

تلفن داخلی: 403    (شماره تلفن‌های بیمارستان)

تلفن مستقیم: 33369043     (پیش‌شماره: 013)  

فکس: 33369262     (پیش‌شماره: 013)

ایمیل اداری: khodaju[at]gums.ac.ir

سوابق:

- مسئول روابط عمومی مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت (از 10-3-1399 تاکنون)
- مدیر پورتال مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت (از 26-10-1394 تاکنون)
- کارشناس سلامت محیط مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت (از 10-8-1393 تاکنون)
- مسئول واحد امور خدمات عمومی مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت (از 4-12-1394 لغایت 17-7-1398)
- مسئول بهداشت محیط شبکه و مرکز بهداشت شهرستان املش (از 5-2-1386 لغایت 31-2-1393)

 

 

 

شرح وظایف کارشناس سلامت محیط مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت

1. شناخت، دسته‌بندی و تعیین اولویت‌ها و نیازهای بهداشت محیطی بیمارستان 

2. مطالعه، تحقیق و پژوهش در زمینه بهداشت محیط بیمارستان

3. انتخاب و پیشنهاد روش‌های جدید کاربردی در جهت برنامه‌ریزی و ارتقاء کمی و کیفی وضعیت بهداشت محیط بیمارستان

4. اجرا، پیگیری و نظارت بر اعمال مفاد آیین‌نامه‌ها، ضوابط، استانداردها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغ شده در حیطه وظایف و تایید کارشناسی قراردادهای مرتبط

5. تشکیل و شرکت در همایش‌ها، کارگاه‌ها، جلسات و کمیته‌های علمی، تخصصی، اجرایی بهداشت محیط و کنترل عفونت‌های بیمارستانی و پیگیری مصوبات آن در حیطه وظایف

6. انجام بازدید و نظارت مستمر و روزانه بر مقررات و بر حسب ضرورت از کلیه قسمت‌های بیمارستان

7. نظارت و کنترل بر امر تفکیک، جمع‌آوری، حمل و دفع مواد زائد جامد

8. پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه کنترل منابع آلوده‌کننده هوا و سروصدا در داخل و اطراف بیمارستان با همکاری واحدهای مرتبط

9. نظارت و پیگیری برنامه‌های مستمر گندزدایی و شستشوی قسمت‌های مختلف بیمارستان برابر ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی

10. نظارت و کنترل بهداشتی آب و سیستم تصفیه فاضلاب

11. نظارت و کنترل بر سیستم گرمایش، سرمایش، تهویه و اطفاء حریق بیمارستان

12. پیگیری رفع نواقص بهداشت محیطی از طریق مسئولین قسمت‌های ذیربط

13. برنامه‌ریزی و نظارت و پیگیری بهسازی محیط بیمارستان

14. نظارت بر مبارزه و کنترل حشرات و جوندگان و حیوانات مزاحم با در نظر گرفتن ضوابط بهداشتی و زیست‌محیطی

15. نظارت بر امر کنترل سلامت کارکنان (اخذ کارت بهداشتی و ضبط نتایج در پرونده بهداشتی افراد) در قسمت‌های آشپزخانه، آبدارخانه، رختشویخانه، مهدکودک و ...

16. نظارت بر امور بهداشت محیط مراکز کار با اشعه و کنترل سلامت کارکنان پرتوپزشکی با توجه به ضوابط و مقررات

17. تهیه گزارش مشکلات بهداشت محیطی به مسئولین ذیربط بیمارستان و پیگیری جهت رفع نواقص

18. مشارکت در برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزش بهداشت در زمینه بهداشت محیط بیمارستان برای کارکنان، بیماران، مراجعین و کارآموزان

19. نظارت و پیگیری مسائل بهداشت محیط محدوده اطراف بیمارستان با هماهنگی مرکز بهداشت منطقه

20. جمع‌‌آوری، تنظیم، طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات آمارهای مورد نیاز بهداشت محیط قسمت‌های مختلف بیمارستان

21. مستندسازی فعالیت‌ها و تنظیم گزارش و ارسال به مسئولین ذیربط

22. انجام سایر امور مرتبط محوله از طریق مسئولین ذیربط

 

فایل ها

آخرین بروز رسانی : 18 مهر 1400
آرشیو