دکتر سعید سادات منصوری

 

فوق تخصص ریه کودکان و عضو هیات علمی دانشگاه

ایمیل: dr.s.s.mansouri@gums.ac.ir

سوابق علمی و پژوهشی

رئیس مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت

 

دکتر کوروش فخیمی درخشان

 

فوق تخصص ریه کودکان

ایمیل: koorosh.fakhimi@gmail.com

سوابق علمی و پژوهشی

 

 

آخرین بروز رسانی : 08 مهر 1400
آرشیو