دکتر مرجانه زرکش

 

فوق تخصص نوزادان و عضو هیات علمی دانشگاه

ایمیل: zarkesh@gums.ac.ir

سوابق علمی و پژوهشی

 

 

دکتر صدرالدین مهدی پور

 

فوق تخصص نوزادان و عضو هیات علمی دانشگاه

ایمیل: smb1355@gmail.com

سوابق علمی و پژوهشی

 

 

دکتر سیده زهره جلالی

 

فوق تخصص نوزادان و عضو هیات علمی دانشگاه

ایمیل: z_jalali@gums.ac.ir

سوابق علمی و پژوهشی

 

 

آخرین بروز رسانی : 02 شهریور 1400
آرشیو