دکتر سارا نیک‌پور

 

دکتر سارا نیک پور متخصص کودکان و نوزادان

محل اخذ مدرک دکترای عمومی: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال اخذ مدرک دکترای عمومی: 1391

ملاحظات: فارغ‌التحصیل

 

 

دکتر نیما سیفی مقدم

 

دکتر نیما سیفی مقدم متخصص کودکان و نوزادان

محل اخذ مدرک دکترای عمومی: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

سال اخذ مدرک دکترای عمومی: 1389

ملاحظات: فارغ‌التحصیل

 

 

دکتر مجید هدایت زاده

 

دکتر مجید هدایت زاده متخصص کودکان و نوزادان

محل اخذ مدرک دکترای عمومی: دانشگاه علوم پزشکی ؟

سال اخذ مدرک دکترای عمومی: 1373

ملاحظات: فارغ‌التحصیل

 

 

دکتر محمدرضا شیری

 

دکتر محمدرضا شیری متخصص کودکان و نوزادان

محل اخذ مدرک دکترای عمومی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سال اخذ مدرک دکترای عمومی: 1381

ملاحظات: فارغ‌التحصیل

 

 

دکتر ونوس فرزام فرد

 

دکتر ونوس فرزام فرد متخصص کودکان و نوزادان

محل اخذ مدرک دکترای عمومی: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال اخذ مدرک دکترای عمومی: 1391

ملاحظات: فارغ‌التحصیل

 

 

دکتر هاجر همتی

 

دکتر هاجر همتی متخصص کودکان و نوزادان

محل اخذ مدرک دکترای عمومی: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال اخذ مدرک دکترای عمومی: 1393

ملاحظات: فارغ‌التحصیل

 

 

آخرین بروز رسانی : 27 مرداد 1400