دکتر محمد آقایی‌زاده ظروفی

 

دکتر محمد آقایی‌زاده ظروفی متخصص کودکان و نوزادان

محل اخذ مدرک دکترای عمومی: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال اخذ مدرک دکترای عمومی: 1398

ملاحظات: در حال تحصیل

 

 

دکتر آزاده رجب‌زاده کنفی

 

دکتر آزاده رجب‌زاده کنفی متخصص کودکان و نوزادان

محل اخذ مدرک دکترای عمومی: دانشگاه آزاد اسلامی تهران

سال اخذ مدرک دکترای عمومی: 1394

ملاحظات: در حال تحصیل

 

 

دکتر سیده الهام شمس

 

دکتر سیده الهام شمس متخصص کودکان و نوزادان

محل اخذ مدرک دکترای عمومی: دانشگاه آزاد اسلامی تهران

سال اخذ مدرک دکترای عمومی: 1397

ملاحظات: در حال تحصیل

 

 

دکتر رسول پورجمال

 

دکتر رسول پورجمال متخصص کودکان و نوزادان

محل اخذ مدرک دکترای عمومی: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال اخذ مدرک دکترای عمومی: 1384

ملاحظات: در حال تحصیل

 

 

دکتر فاطمه محمدیاری کلور

 

دکتر فاطمه محمدیاری کلور متخصص کودکان و نوزادان

محل اخذ مدرک دکترای عمومی: دانشگاه آزاد اسلامی تهران

سال اخذ مدرک دکترای عمومی: 1388

ملاحظات: در حال تحصیل

 

 

دکتر وهرام نوروزپور دیلمی

 

دکتر وهرام نوروزپور دیلمی متخصص کودکان و نوزادان

محل اخذ مدرک دکترای عمومی: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سال اخذ مدرک دکترای عمومی: 1373

ملاحظات: در حال تحصیل

 

 

دکتر تارا اصغرپور

 

دکتر تارا اصغرپور متخصص کودکان و نوزادان

محل اخذ مدرک دکترای عمومی: دانشگاه آزاد اسلامی تهران

سال اخذ مدرک دکترای عمومی: 1393

ملاحظات: در حال تحصیل

 

 

دکتر محمدعلی مدافع

 

محل اخذ مدرک دکترای عمومی: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

سال اخذ مدرک دکترای عمومی: 1397

ملاحظات: در حال تحصیل

 

 

دکتر هانیه طالبی

 

دکتر هاینه طالبی متخصص کودکان و نوزادان

محل اخذ مدرک دکترای عمومی: دانشگاه علوم پزشکی همدان

سال اخذ مدرک دکترای عمومی: 1397

ملاحظات: در حال تحصیل

 

 

آخرین بروز رسانی : 27 مرداد 1400