دکتر شیوا منظومه

 

دکتر شیوا منظومه روانشناس بیمارستان 17 شهریور رشت

سمت: روانشناس

تحصیلات: دکترای تخصصی روانشناسی عمومی

تلفن داخلی: 300 (شماره تلفن‌های بیمارستان)

تلفن مستقیم: -

فکس: -

ایمیل اداری: -

سوابق:

- روانشناس مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت از سال 1395 تاکنون
- پرستار مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت از سال 1380 لغایت 1395

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 18 مهر 1400
آرشیو