دکتر هومان هاشمیان

 

دکتر هومان هاشمیان فوق تخصص عفونی کودکان

فوق تخصص عفونی کودکان و عضو هیات علمی دانشگاه

ایمیل: hashemian@gums.ac.ir

سوابق علمی و پژوهشی

مدیر گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

 

دکتر سید علیرضا میرجوادی

 

دکتر سید علیرضا میرجوادی فوق تخصص عفونی کودکان

فوق تخصص عفونی کودکان

ایمیل: mirjavadialireza@yahoo.com

سوابق علمی و پژوهشی

 

 

دکتر مجید اصغرزاده

 

دکتر مجید اصغرزاده فوق تخصص عفونی کودکان

فوق تخصص عفونی کودکان و عضو هیات علمی دانشگاه

ایمیل: 

ایمیل:  dr_asgharzadeh.majid@yahoo.com

سوابق علمی و پژوهشی

 

 

آخرین بروز رسانی : 08 مهر 1400
آرشیو