دکتر الهام بیدآبادی

 

دکتر الهام بیدآبادی فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و عضو هیات علمی دانشگاه

ایمیل: bidabadi@mail.com

سوابق علمی و پژوهشی

 

 

دکتر وحید امین زاده

 

دکتر وحید امین زاده فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان و عضو هیات علمی دانشگاه

ایمیل: aminzadeh145@yahoo.com

سوابق علمی و پژوهشی

 

 

آخرین بروز رسانی : 08 مهر 1400
آرشیو