دکتر افشین صفایی اصل

 

دکتر افشین صفایی اصل فوق تخصص نفرولوژی کودکان

فوق تخصص نفرولوژی کودکان و عضو هیات علمی دانشگاه

ایمیل: afshin_safaei2[at]yahoo.com

سوابق علمی و پژوهشی

معاون آموزشی مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور رشت

 

دکتر حمیدرضا بادلی

 

دکتر حمیدرضا بادلی فوق تخصص نفرولوژی کودکان

فوق تخصص نفرولوژی کودکان و عضو هیات علمی دانشگاه

ایمیل: badeli[at]gums.ac.ir

سوابق علمی و پژوهشی

رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های کودکان

 

آخرین بروز رسانی : 08 مهر 1400
آرشیو