دکتر شهره ملک نژاد

 

دکتر شهره ملک نژاد فوق تخصص گوارش کودکان

فوق تخصص گوارش کودکان و عضو هیات علمی دانشگاه

ایمیل: maleknejadshohreh@yahoo.com

سوابق علمی و پژوهشی

 

 

دکتر سوده صالحی

 

دکتر سوده صالحی فوق تخصص گوارش کودکان

فوق تخصص گوارش کودکان و عضو هیات علمی دانشگاه

ایمیل: dr.salehi_79@yahoo.com

سوابق علمی و پژوهشی

 

 

دکتر محسن پورابراهیمی

 

دکتر محسن پورابراهیمی فوق تخصص گوارش کودکان

فوق تخصص گوارش کودکان

ایمیل: -

سوابق علمی و پژوهشی

 

 

دکتر بهاره اسفندیارپور

 

دکتر بهاره اسفندیارپور فوق تخصص گوارش کودکان

فوق تخصص گوارش کودکان

ایمیل: b_esfandiarpour@razi.tums.ac.ir

سوابق علمی و پژوهشی

 

 

آخرین بروز رسانی : 08 مهر 1400
آرشیو