پایش بخش‌های داخلی یک، داخلی دو، عفونی و خون - 30 مرداد 1400

تصاویر پایش بخش‌های داخلی یک، داخلی دو، عفونی و خون توسط سوپروایزر آموزشی و کارشناس هماهنگ‌کننده ایمنی بیمار - 30 مرداد 1400

پایش بخش‌های داخلی یک، داخلی دو، عفونی و خون بیمارستان 17 شهریور پایش بخش‌های داخلی یک، داخلی دو، عفونی و خون بیمارستان 17 شهریور پایش بخش‌های داخلی یک، داخلی دو، عفونی و خون بیمارستان 17 شهریور پایش بخش‌های داخلی یک، داخلی دو، عفونی و خون بیمارستان 17 شهریور پایش بخش‌های داخلی یک، داخلی دو، عفونی و خون بیمارستان 17 شهریور پایش بخش‌های داخلی یک، داخلی دو، عفونی و خون بیمارستان 17 شهریور پایش بخش‌های داخلی یک، داخلی دو، عفونی و خون بیمارستان 17 شهریور
{author_name}
تصویر نویسنده :

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

آخرین بروز رسانی : 24 مهر 1400