پایش بخش جراحی توسط تیم مدیریت پرستاری در تاریخ هفتم شهریور 1400

تصاویر انجام پایش نظارتی سوپروایزرین آموزشی، بالینی و کنترل عفونت و کارشناس هماهنگ‌کننده ایمنی بیمار از بخش جراحی بیمارستان 17 شهریور رشت

پایش بخش جراحی توسط تیم مدیریت پرستاری بیمارستان 17 شهریور رشت پایش بخش جراحی توسط تیم مدیریت پرستاری بیمارستان 17 شهریور رشت پایش بخش جراحی توسط تیم مدیریت پرستاری بیمارستان 17 شهریور رشت پایش بخش جراحی توسط تیم مدیریت پرستاری بیمارستان 17 شهریور رشت پایش بخش جراحی توسط تیم مدیریت پرستاری بیمارستان 17 شهریور رشت
{author_name}
تصویر نویسنده :

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

آخرین بروز رسانی : 24 مهر 1400