مطالب آموزشی با هدف افزایش سطح آگاهی و توانمند نمودن شما در خودمراقبتی، از منابع معتبر آموزش به بیمار تهیه و چندین بار از نظر محتوا تحت بررسی قرار گرفته است و پس از تایید کارگروه آموزش سلامت مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی 17 شهریور و با توجه به استانداردهای رسانه‌های آموزشی در قالب پمفلت، کتابچه، فیلم  و فایل صوتی آماده شده است.

 

 

فاطمه پوردقت کار

سوپروایزر آموزش سلامت

 

 

آخرین بروز رسانی : 22 شهریور 1400
آرشیو