بیمارستان 17 شهریور 2 (کودک)
هفته دفاع مقدس
من ماسک می‌زنم

اخبار بیمارستان 17 شهریور رشت

برگزاری 11 جلسه کارگروه درون‌بخشی آموزش به بیمار در شهریورماه 1400

برگزاری 11 جلسه کارگروه درون‌بخشی آموزش به بیمار در شهریورماه 1400

1400/06/30
برگزاری کمیته فرهنگی بیمارستان 17 شهریور (30 شهریور1400)

برگزاری کمیته فرهنگی بیمارستان 17 شهریور (30 شهریور1400)

1400/06/30
شرکت تیم مدیریت پرستاری بیمارستان 17 شهریور در ویدئوکنفرانس برنامه‌های حوزه پرستاری

شرکت تیم مدیریت پرستاری بیمارستان 17 شهریور در ویدئوکنفرانس برنامه‌های حوزه پرستاری

1400/06/29
پیام تسلیت رییس بیمارستان 17شهریور رشت (29 شهریور 1400)

پیام تسلیت رییس بیمارستان 17شهریور رشت (29 شهریور 1400)

1400/06/29
تجلیل از رابطین ایمنی بیمار بیمارستان 17 شهریور

تجلیل از رابطین ایمنی بیمار بیمارستان 17 شهریور

1400/06/27
برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی ایمنی بیمار در بیمارستان 17 شهریور

برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی ایمنی بیمار در بیمارستان 17 شهریور

1400/06/27
تقدیر از اساتید برتر بیمارستان 17 شهریور رشت (24 شهریور 1400)

تقدیر از اساتید برتر بیمارستان 17 شهریور رشت (24 شهریور 1400)

1400/06/24
بازدید مدیریتی تیم ایمنی بیمار از بخش داخلی یک (24 شهریورماه 1400)

بازدید مدیریتی تیم ایمنی بیمار از بخش داخلی یک (24 شهریورماه 1400)

1400/06/24
برگزاری چهارمین جلسه از کلاس‌های آموزشی ویژه بخش تالاسمی

برگزاری چهارمین جلسه از کلاس‌های آموزشی ویژه بخش تالاسمی

1400/06/24
پیام تسلیت رییس بیمارستان 17شهریور رشت (24 شهریور 1400)

پیام تسلیت رییس بیمارستان 17شهریور رشت (24 شهریور 1400)

1400/06/24
برگزاری نشست هم‌اندیشی مدیران پرستاری استان گیلان (23 شهریور 1400)

برگزاری نشست هم‌اندیشی مدیران پرستاری استان گیلان (23 شهریور 1400)

1400/06/23
نظارت مستمر تیم مدیریتی بیمارستان 17 شهریور بر روند واکسیناسیون خانواده کادر درمان

نظارت مستمر تیم مدیریتی بیمارستان 17 شهریور بر روند واکسیناسیون خانواده کادر درمان

1400/06/22
برگزاری جلسه مرور استانداردهای اعتباربخشی ویژه کادر مدیریت پرستاری (22 شهریور 1400)

برگزاری جلسه مرور استانداردهای اعتباربخشی ویژه کادر مدیریت پرستاری (22 شهریور 1400)

1400/06/22
برگزاری نشست رابطین ایمنی بیمار بیمارستان 17 شهریور (22 شهریور 1400)

برگزاری نشست رابطین ایمنی بیمار بیمارستان 17 شهریور (22 شهریور 1400)

1400/06/22
پیام تسلیت رییس بیمارستان 17شهریور رشت (17 شهریور 1400)

پیام تسلیت رییس بیمارستان 17شهریور رشت (17 شهریور 1400)

1400/06/17
برگزاری سومین جلسه از کلاس‌های آموزشی ویژه بخش تالاسمی

برگزاری سومین جلسه از کلاس‌های آموزشی ویژه بخش تالاسمی

1400/06/16
پیام تسلیت رییس بیمارستان 17شهریور رشت (16 شهریور 1400)

پیام تسلیت رییس بیمارستان 17شهریور رشت (16 شهریور 1400)

1400/06/16
برگزاری وبینار آموزش به بیمار در 15 شهریور 1400

برگزاری وبینار آموزش به بیمار در 15 شهریور 1400

1400/06/15
آرشیو